APIE PROJEKTĄ

Draudėjų asociacija įgyvendina Teisingumo ministerijos finansuojamą projektą (2016 m. gegužės 5 d. Teisingumo ministro įsakymas Nr. 1R-150), kurio tikslas yra svetainės/portalo, kurioje pateikiama aktuali informacija draudimo paslaugų vartotojams, sukūrimas.

Draudėjų asociacija (www.dra.lt) - ne pelno siekianti draudėjų, apdraustųjų, naudos gavėjų ir nukentėjusių trečiųjų asmenų interesus atstovaujanti ir jų teises ginanti organizacija. Šios organizacijos atsiradimą nulėmė kelios priežastys, pirmiausia tai, jog 2012 m. sausio 1 d. buvo panaikinta Draudimo priežiūros komisija, apie komisijos funkcijas perėmusio Lietuvos banko veiklą visuomenė šiuo metu nėra pakankamai informuota. Antra, draudimo brokerių veikla dažniausiai apsiriboja tik draudimo paslaugų perpardavinėjimu, nepaisant to, kad Draudimo įstatymas juos įpareigoja veikti draudėjo asmens interesais. Trečia, draudikų interesus atstovauja profesionalūs teisininkai, tad vartotojui, kuris nėra šios srities profesionalas, apginti savo teises yra ypač sudėtinga. Ketvirta, Lietuvoje nėra kitos veikiančios nevyriausybinės organizacijos, atstovaujančios vartotojus būtent dėl draudimo santykių, o draudikų interesus atstovauja bent trys asociacijos.

Dabartinis Asociacijos veiklos spektras yra: 

  • draudėjų konsultavimas ir atstovavimas santykiuose su draudimo kompanijomis, Draudikų biuru;
  • asociacijos narių atstovavimas; 
  • projektų, susijusių su vartotojų švietimu draudimo klausimais, vykdymas; 
  • teisės aktų, susijusių su draudimo santykiais, derinimas, vertinimas.

www.dra.lt