APIE PROJEKTĄ | Draudi

APIE PROJEKTĄ

Draudėjų asociacija – 2014 m. įsteigta ne pelno siekianti draudėjų, apdraustųjų, naudos gavėjų ir nukentėjusių trečiųjų asmenų interesus atstovaujanti ir jų teises ginanti organizacija, kuri įgyvendina Teisingumo ministerijos finansuojamą projektą (2016 m. gegužės 5 d. Teisingumo ministro įsakymas Nr. 1R-150), kurio uždavinys sukurti svetainę/portalą, kuriame draudėjai rastų svarbiausią su draudimo teisiniais santykiais susijusią informaciją.

Draudėjų asociacijos įsteigimą nulėmė kelios svarbios priežastys: 

  • Pirma, 2012 m. sausio 1 d., panaikinus Lietuvos Respublikos draudimų priežiūros komisiją ir jos funkcijas perėmus Lietuvos bankui, buvo pastebėta, jog visuomenė apie tai nėra pakankamai informuota – daugelis nežino kokias funkcijas apskritai turėjo komisija, kokia buvo jos teikiama nauda ir ką perėmė Lietuvos bankas. 
  • Antra, nustatyta, jog draudėjams norint užsitikrinti savo teises ir būti tikriems, kad sudaroma draudimo sutartis tenkins jų teisėtus lūkesčius ir interesus, trūksta informacijos ir išaiškinimų apie jų turimas teises ir pareigas prieš draudimo kompanijas. Dėl šios priežasties yra rizika, jog draudėjų interesai nebus tinkamai užtikrinti ir negarantuotas Draudimo santykius reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimas. 
  • Trečia, nepaisant to, kad draudimo brokerių tikslas veikti draudėjų interesų labui, pastebėta, jog nemaža jų dalis užsiima draudimo paslaugų perpardavinėjimu, taip vis mažiau dėmesio skiriant draudėjų interesams. Todėl, žinant, kad draudikų interesus atstovauja profesionalūs teisininkai, draudėjams savuosius atstovauti iš tiesų yra sudėtinga, neretai, nepasitelkus profesionalių teisininkų – neįmanoma. 
  • Ketvirta, Lietuvoje nėra kitos veikiančios nevyriausybinės organizacijos, atstovaujančios vartotojus draudimo teisiniuose santykiuose, o draudikų interesus atstovauja bent trys asociacijos.

Taigi, dėl šių priežasčių, Draudėjų asociacijos tikslas yra užtikrinti, kad vartotojai, pasirinkę jiems aktualų draudimą, gautų pakankamai informacijos, kaip tas draudimas veikia, kokias teises ir pareigas jie turi pieš draudimo kompanijas ir draudimo brokerius. Draudėjų asociacija siekia kiek įmanoma daugiau informuoti visuomenę apie esmines draudimo sutarčių sąlygas, draudimų rūšis ir jų subtilybes, pateikti kuo daugiau praktinių pavyzdžių, kuriuos žinant būtų galima išvengti nemalonių situacijų ateityje. 

Prie projekto draudi.lt įgyvendinimo prisideda:

Teisininkė Ofelija Gontarskytė

Teisininkė Akvilė Ramanauskaitė

Advokato padėjėja Ingrida Varanavičė

Teisininkė Irina Semenkova

Advokatė Ieva Balčiūnaitė

Teisininkas - projekto vadovas Tomas Paulauskas

Ir daug kitų patyrusių teisės ir kitų sričių profesionalų