Transporto draudimas | Draudi

Transporto draudimas

transporto priemonės lietuvoje draudžiamos dviejų rūšių draudimu - 

privalomuoju transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimu (toliau - Privalomasis draudimas) ir savanoriškuoju transporto priemonių draudimu (toliau - KASKO).

Privalomasis draudimas
AR MAN REIKALINGAS ŠIS DRAUDIMAS?

Kiekviena lietuvos respublikoje registruota transporto priemonė privalo būti apdrausta PRIVALOMUOJU DRAUDIMU.  

KAM SKIRTAS ŠIS DRAUDIMAS?

Šis draudimas užtikrina žalos atlyginimą TRETIESIEMS ASMENIMS (TURTUI IR/AR SVEIKTAI) dėl Jūsų kaltės sukelto eismo įvykio valdant transporto priemonę, apdraustą Privalomuoju draudimu. 

KAS GALI SUDARYTI DRAUDIMO SUTARTĮ?

Draudimo sutartį gali sudaryti transporto priemonės SAVININKAS arba transporto priemonės savininko vardu TEISĖTAS VALDYTOJAS, arba savininko ĮGALIOTAS ASMUO.

DRAUDIMO SUMA

Draudimo suma - 5 000 000 eurų dėl žalos asmeniui (tarp jų 5 000 eurų dėl neturtinės žalos) ir 1 000 000 eurų dėl žalos turtui. 

DRAUDIMO GALIOJIMO TERITORIJA

Privalomasis draudimas galioja Europos ekonominės erdvės valstybėse.

DRAUDIMO IŠMOKA

Draudiko išmoka mokama nukentėjusiam asmeniui.

DRAUDIMO ĮMOKA

Draudimo įmoka priklauso nuo valdytojo (i) amžiaus ir stažo; (ii) valdytojo kelių eismo taisyklių pažeidimų ir eismo įvykių;

Transporto priemonės (i) variklio darbinio tūrio; (ii) registracijos pažymėjime nurodytos eksploatavimo teritorijos.

Draudimo laikotarpio; draudimo kompanijos ir kitų objektyvių kriterijų.

 

DRAUDIKO SUMOKĖTŲ IŠMOKŲ GRĄŽINIMAS

Draudikas, sumokėjęs išmoką, turi teisę reikalauti, kad sumokėtas dėl padarytos žalos sumas grąžintų atsakingas už žalos padarymą asmuo, jeigu jis:

1) vairavo transporto priemonę neblaivus, apsvaigęs nuo vaistų, narkotinių ar kitų svaigiųjų medžiagų, taip pat kai vartojo alkoholį ar kitas svaigiąsias medžiagas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo arba vengė blaivumo ar apsvaigimo patikrinimo; 

DRAUDIKO SUMOKĖTŲ IŠMOKŲ GRĄŽINIMAS

2) vairavo techniškai netvarkingą transporto priemonę, kai ją naudoti draudžia teisės aktai, ir eismo įvykis įvyko dėl šios priežasties; 3) padarė žalos neturėdamas teisėto pagrindo vairuoti transporto priemonę ar neturėdamas teisės vairuoti šios rūšies transporto priemonę; 4) pasišalino iš įvykio vietos; 5) padarė žalos tyčia.

KAM DAŽNIAUSIAI PADAROMA ŽALA?

Kitam automobiliui, automobilyje esantiems žmonėms, jų turtui. 

Jūsų automobilyje važiavusiems keleiviams, jų turtui.

Kelio atitvarams, kelio ženklams, šviesoforams, pastatams ir pan.

Kasko draudimas
KAM SKIRTAS ŠIS DRAUDIMAS?

KASKO draudimas užtikrina, jog žala, padaryta Jūsų automobiliui BUS ATLYGINTA, nepaisant to, 
kad jūs esate atsakingas už eismo įvykį. 

Žala taip pat atlyginama ir dėl kitų draudžiamųjų įvykių, įskaitant vagystę ir kt. 

BESĄLYGINĖ IŠSKAITA (FRANČIZĖ)

Draudimo bendrovės draudimo sutartyse numato besąlyginę išskaitą (frančizę) ir jos dydį. Nuo frančizės dydžio priklauso draudimo išmoka, t.y. kuo mažesnė frančizė, tuo didesnė draudimo įmoka. 

DRAUDIMO GALIOJIMO TERITORIJA

KASKO draudimo galiojimo teritoriją galite pasirinkti sudarydami draudimo sutartį. 

DRAUDIMO SUMA

Draudimo suma – draudimo sutartyje nurodyta suma arba transporto priemonės rinkos vertė draudžiamojo įvykio dienai. 

NEDRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI

Baigtinis nedraudžiamųjų įvykių sąrašas yra įvardijamas draudimo taisyklėse. Nedraudžiamaisiais įvykiais dažniausiai pripažįstami tokie atvejai kaip:

(i) valdytojo neblaivumas;  (ii) pasišalinimas iš įvykio vietos; (ii) Transporto priemonę eismo įvykio metu vairavo asmuo neturintis teisės valdyti pagal draudimo sutartį.

<< Atgal