Kelionių draudimas | Draudi

Kelionių draudimas

Kelionių draudimas – ar tikrai keliaujame be rūpesčių?

Dauguma iš mūsų keliaujame tiek atostogų, tiek įvairių projektų įgyvendinimo tikslais. Draudimo bendrovės pataria: „Smagios atostogos – tik kai nėra papildomų rūpesčių! Kelionių draudimas – būtinas palydovas vykstant atostogauti į užsienį.“, „Klientai, įsigiję kelionės draudimą, gali saugiai keliauti žinodami, kad, esant reikalui, gydymą užsienyje apmokės draudimo bendrovė.“ Skamba šauniai ir taip nerūpestingai, tačiau ar visada įsigiję šį produktą gausime tai apie ką galvojome?
KELIONĖS DRAUDIMAS SUSIDEDA IŠ: 

Medicininių išlaidų draudimas

Apsidraudus šiuo draudimu atlyginamos asmens išlaidos, susijusios su draudimo apsaugos galiojimo laikotarpiu ir draudimo apsaugos galiojimo teritorijoje dėl draudžiamojo įvykio (atsitiktiniai asmens kūno sužalojimai ir (arba) netikėti ūmūs susirgimai, atsiradę kelionėje, keliantys grėsmę asmens sveikatai ir gyvybei, kai reikia neatidėliotinos medicininės pagalbos) suteikta būtinąja medicinine pagalba.

ATLYGINAMA

Būtinojo stacionarinio, ambulatorinio gydymas ligoninėje, gydytojo paskirtų ir gydymui būtinų tyrimų, medikamentų, tvarstymo ir fiksavimo medžiagų išlaidos, jei tai susiję su  būtinąja medicinine pagalba; protingos išlaidos, susijusios su būtinu ir medicininiu požiūriu neatidėliotinu vežimu medicininiu ar kitokiu transportu;  pagrįstos ir protingos viešbučio ir grįžimo į nuolatinės gyvenamosios vietos šalį papildomos išlaidos, akinių, klausos aparatų bei dantų protezų taisymo išlaidos, jeigu jie buvo naudojami ir sulaužyti per nelaimingą atsitikimą, po kurio prireikė medicininės pagalbos ir panašiai. 

Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų

Šis draudimas yra skirtas tam, kad apsidraudusiam asmeniui būtų atlyginta žala įvykus nelaimingam atsitikimui, ko pasekoje apdraustojo sveikatai yra padaroma žala, jis netenka darbingumo arba toks nelaimingas atsitikimas tampa jo mirties priežastimi. Šiuo draudimu apdrauždiami turtiniai interesai, susiję su nelaimingais atsitikimais – staigus netikėtas įvykis, kai prieš asmens valią asmens kūną iš išorės veikianti fizinė jėga (taip pat cheminis, terminis, nuodingųjų dujų ar kitoks fizinis poveikis) pakenkia asmens sveikatai arba tampa jo mirties priežastimi, taip pat prieš asmens valią įvykstantys atsitiktiniai ūmūs vidutinio ar sunkaus laipsnio asmens apsinuodijimai maistu, vaistais, cheminėmis medžiagomis, dujomis, garais, nuodingaisiais augalais ar grybais.
Draudimo įmoka renkantis šią draudimo rūšį priklauso nuo draudimo sumos dydžio apsidraudusio asmens darbo pobūdžio (jeigu darbas susijęs su padidinta galimybę susižeisti įmoka būna didesnė).

ATLYGINAMA

Mokėtinos draudimo išmokos dydis išreiškiamas procentais nuo draudimo sutartyje nurodytos traumų draudimo sumos ir nustatomas pagal traumų draudimo išmokų lentelę, pvz., nosies kaulo lūžis 3%. 

Bagažo draudimas

Bagažo draudimas – asmens nuosavas asmeninio naudojimo turtas, dokumentai, kelionės bilietai,  jo darbdaviui priklausantis turtas, skirtas darbuotojo asmeniniam naudojimui bei pasiskolintas (išsinuomotas) turtas.

ATLYGINAMA: bagažo sunaikinimo, sugadinimo arba praradimo nuostoliai; nuostoliai, kilę dėl būtinųjų   daiktų įsigijimo,  protingos išlaidos, susijusios su siekimu atgauti prarastą bagažą, jeigu jis buvo atiduotas saugoti viešbutyje, stotyje, transporto bendrovėje ar pan.;  protingos išlaidos, susijusios su bagažo gelbėjimu ir nuostolio mažinimu. 

Kelionės išlaidų draudimas

Kelionės išlaidų draudimas – asmens turtiniai interesai, susiję su numatytos kelionės atšaukimu arba nutrūkimu; pavėlavimu išvykti į numatytą kelionę arba kelionės jungties praradimu (pavėlavimu į tarpinę transporto priemonę) dėl nuo asmens nepriklausančių priežasčių. 

ATLYGINAMA: asmens išlaidos, būtinos patekti į numatytą kelionė tikslo vietą; nuostoliai, atsiradę dėl neišnaudoto gyvenimo viešbutyje, kuris priklausė pagal įsigytą kelionę, laiko; išlaidos, susijusios su kitos (alternatyvios) transporto priemonės naudojimu (turėto bilieto keitimo į kitą   – alternatyvų arba žemesnės klasės arba naujo bilieto įsigijimo išlaidos); faktinės papildomos nakvynės išlaidos, patirtos asmeniui siekiant patekti į numatytą kelionės tikslo vietą;  asmens grįžimo į šalį, kurioje asmuo nuolat gyvena, išlaidas, jeigu asmuo dėl objektyvių priežasčių negali tęsti kelionės. 

KELIONĖS IŠLAIDOS YRA ATLYGINAMOS

i) įvyko nelaimingas atsitikimas arba staigi asmens ar jo artimųjų ligos, artimųjų mirtis. Jeigu sveikatos sutrikimus, mirtį lėmė sveikatos sutrikimai, ligos arba kūno sužalojimas, kurie buvo žinomi ir kurie buvo (turėjo būti) gydomi per paskutinius 6 (šešis) mėnesius iki draudimo sutarties įsigaliojimo įvykis nedraudžiamasis; 

KELIONĖS IŠLAIDOS YRA ATLYGINAMOS

ii) prarasti dokumentai (pvz. pasas) dėl vagystės ar  plėšimo kelionės metu arba prieš kelionę, jeigu iki kelionės pradžios liko ne daugiau kaip 10 (dešimt) dienų;

KELIONĖS IŠLAIDOS YRA ATLYGINAMOS

iii) įvykis asmens gyvenamojoje vietoje (gaisro, potvynio, sprogimo, audros, liūties, krušos ar vagystės), įvykusio ne anksčiau kaip prieš 10 (dešimt) dienų iki numatytos kelionės pradžios ir padariusio didelę žalą asmens turtui. 

Svarbu atkreipti dėmesį, kad ne visos draudimo bendrovės atlygina nakvynės išlaidas. Pavyzdžiui, viena bendrovė siūlo atlyginti faktines keliones ir papildomos nakvynės išlaidas (ne daugiau  kaip po 100 Eur per parą ir ne ilgiau kaip už 3 (tris) paras), kurias asmuo  patyrė savarankiškai grįžtant į šalį, kurioje jis nuolat gyvena arba kur buvo pradėta kelionė.

Nuo ko priklauso kelionės draudimo įmokos dydis?

· Šalis, į kurią vykstate; 

· Su kokiu tikslu vykstate – poilsiauti, keliauti, ekstremaliai sportuoti (pvz. alpinizmas, slidinėjimas), dirbti fizinį darbą;

· Jūsų amžiaus;

· Franšizės dydis (neatlyginama draudimo suma). Kuo jis didesnis, tuo mažesnė draudimo įmoka. Franšizės dydis dažniausiai numatomas dėl civilinės atsakomybės, bagažo ar kelionės išlaidų draudimo.

Kada draudimo išmoka nemokama?

Draudimo išmoka nemokama, jeigu įvykis įvyko dėl Jūsų kaltės, aplaidumo, buvote apsvaigęs nuo alkoholio, toksinėmis, narkotinėmis ar kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis arba be gydytojo paskyrimo vartojo stipriai veikiančius vaistus ir tai turėjo priežastinį ryšį su nelaimingu atsitikimu; žinomos arba prieš įsigaliojant draudimo sutarčiai prasidėjusios ligos, asmuo nusižudė, bandė nusižudyti, tyčia save sužaloti arba apsinuodyti; asmuo nesilaikė teisės aktų reikalavimų (pavyzdžiui, vairavo neturėdamas vairavimo teisių) ir t. t.  

Kiti atvejai, kada draudimo išmoka nemokama yra detaliai nurodomi kelionės draudimo taisyklėse, todėl atidžiai jas perskaitykite. Pavyzdžiui, jeigu bagažas buvo pamirštas, pamestas, paliktas be priežiūros (net jeigu vėliau jis buvo pavogtas arba sugadintas), draudimo išmoka nemokama. 

ATKREIPTI DĖMESĮ

· Į TERMINUS per kiek laiko pranešti apie draudžiamąjį įvykį. Vienos bendrovės numato vienos dienos terminą, kitos – per 10 (dešimt) darbo dienų nuo grįžimo į nuolatinės gyvenamosios vietos šalį  dienos.

Draudimo išmoka mažinama arba nemokama, jeigu asmuo nepagrįstai uždelsė pranešti draudimo bendrovei apie draudžiamąjį įvykį, išskyrus atvejus, kai įrodoma, kad apie draudžiamąjį įvykį draudimo bendrovė sužinojo laiku arba kai nepranešimas apie draudžiamąjį įvykį neturi įtakos draudimo bendrovei pareigai mokėti draudimo išmoką.

· KOKIE ĮVYKIAI draudžiamieji, nedraudžiamieji;
· FRANŠIZĖS DYDĮ; 
· KĄ VEIKSITE toje šalyje;
· KUR APSISTOSITE; 
· Kokia RIZIKA NEIŠVYKTI į kelionę dėl nenumatytų aplinkybių, oro sąlygų, nelaimingų atsitikimų ir pan. 

Ar verta rinktis kelionių draudimą?

Reikėtų įvertinti į kokią šalį važiuojate, kokiam laikotarpiui, kokie galimi nuostoliai ir pan. Pvz., skrendant į Ameriką, kelionės išlaidos ganėtinai didelės ir jeigu reikėtų skubos tvarka grįžti į Lietuvą, patirtumėte didelių nuostolių. Tačiau jeigu esate Italijoje, atostogaujate, kelionės išlaidos nebus didelės, galbūt verta pasirūpinti tik sveikatos draudimu.

Palyginimui. Kelionės draudimo įmoka gali siekti apie 70-150 eurų, kai tuo tarpu už 70-120 eurų (priklausomai kokį paketą pasiimate: minimalus, standartinis, maksimalus) galite gauti visiems metams draudimą nuo nelaimingų atsitikimų pasirinktinai su civilinės atsakomybės draudimu. Draudimo apsauga galioja visame pasaulyje, visą parą, tai reiškia, kad ir kelionės metu turėtumėte apsaugą. Patariame pasidomėti ar laikinojo nedarbingumo metu bus mokami dienpinigiai, taip pat jeigu atsidūrėte ligoninėje ar mokami ligonpinigiai. Deja, būtinosios medicininės išlaidos nėra atlyginamos. 

Svarbu!

Keliaujantiems į ES šalis, nemokamai yra išduodama EUROPOS SVEIKATOS DRAUDIMO KORTELĖ.

Daugiau informacijos

Atkreipiame dėmesį, kad draudimo bendrovės turi teisę mažinti draudimo išmoką arba jos nemokėti,

jeigu asmuo nuslėpė informaciją arba pateikė neteisingus duomenis ir tai galėjo lemti draudimo bendrovės apsisprendimą sudaryti draudimo sutartį ar nustatyti draudimo sąlygas. 

DAŽNIAUSIAI PASITAIKANČIOS DRAUDIMO SITUACIJOS
Ginčus nagrinėjančios institucijos

Ginčus nagrinėjančios institucijos

Pavyzdinė pretenzijos forma

Pavyzdinė pretenzijos draudimo kompanijai forma

Draudimo kompanijų sąrašas
Teisės aktai

Kelionių draudimą reglamentuojantys teisės aktai

<< Atgal