Asmens draudimas | Draudi

Asmens draudimas

Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų

šis draudimas yra skirtas tam, kad apsidraudusiam asmeniui būtų atlyginta žala įvykus nelaimingam atsitikimui, 

dėl kurio apdraustojo sveikatai yra padaroma žala, jis netenka darbingumo arba toks nelaimingas atsitikimas tampa jo mirties priežastimi.

APSVAIGIMAS nuo alkoholio ar kitokių psichotropinių medžiagų dažniausiai laikomas aplinkybe, suteikiančia draudikui TEISĘ ATSISAKYTI MOKĖTI DRAUDIMO IŠMOKĄ. 

Draudimo sutartyje gali būti nustatyta, kad jis NEGALIOJA UŽSIIMANT EKSTREMALIU SPORTU – pavyzdžiui slidinėjimu.

DRAUDIMO IŠMOKA

Draudimo išmoka priklauso nuo pasirinktos draudimo sumos bei patirtos traumos rūšies bei sunkumo. Kiekviena draudimo įmonė turi mokėtinų išmokų apskaičiavimo tvarką, priklausomai nuo patirtos traumos.

DRAUDIMO ĮMOKA

Draudimo įmoka renkantis šią draudimo rūšį priklauso nuo draudimo sumos dydžio, apsidraudusio asmens darbo pobūdžio (jeigu darbas susijęs su padidinta galimybę susižeisti įmoka būna didesnė), asmens amžiaus ir kitų objektyvių kriterijų.

Kritinių ligų draudimas

Kritinių ligų draudimas – papildoma asmens gyvybės draudimo rūšis, 

galiojanti tik kartu su gyvybės draudimo sutartimi, kurią pasirinkus draudėjui yra išmokama papildoma draudimo suma tuo atveju, jeigu jis suserga viena iš kritinių ligų. Skirtingos draudimo bendrovės turi skirtingus kritinių ligų sąrašas, tačiau dažniausiai prie tokių priskiriami įvairios onkologinės ligos, insultas, infarktas, paralyžius, visiškas regos, klausos ar kalbos netekimas, alzheimerio ir parkinsono ligos, paralyžius bei kt.
IŠMOKA pagal šį draudimą mokama tik VIENĄ KARTĄ.

Investicinis (kaupiamasis) gyvybės draudimas

Investicinis (kaupiamasis) gyvybės draudimas – draudimas, skirtas investavimui bei taupymui,

kuriuo apsidraudus draudimo suma yra išmokama pasibaigus draudimo terminui arba apdraustojo mirties atveju draudimo galiojimo metu.  apdraustojo mirties atveju paveldėtojams išmokama tiek gyvybės draudimo suma, tiek sukauptas kapitalas. 

Kiekvienais metais draudikas privalo raštu pranešti draudėjui apie draudikui tenkantį pelno dalies dydį, išperkamosios sumos dydį, jei sudaryta draudimo sutartis, susijusi su kapitalo kaupimu. 

Asmuo turi galimybę naudotis gyventojų PAJAMŲ MOKESČIO LENGVATA.

Asmens civilinės atsakomybės draudimas

Tai draudimo rūšis, kuomet apdraudžiama  asmens civilinė atsakomybė dėl kitam asmeniui ar jo turtui netyčia padarytos žalos.

Apsidraudęs šiuo draudimu asmuo savo atsakomybę už kitiems padarytą žalą perleidžia draudimo bendrovei.

Renkantis šią draudimo rūšį galima pasirinkti, kad taip pat būtų apdrausti ne tik pačio DRAUDĖJO, bet ir jo VAIKŲ, NAMINIŲ GYVŪNŲ padaryta žala tretiesiems asmenims.

Pabrėžtina, kad apsidraudus šiuo draudimu yra ATLYGINAMI tik tokie VEIKSMAI, kurie buvo PADARYTI NETYČIA arba dėl neatsargumo.

DRAUDIMO ĮMOKA

Draudimo įmoka dažniausiai priklauso nuo pasirinktos draudimo apimties, draudimo sumos, besąlyginės išskaitos dydžio bei draudimo apsaugos teritorijos ir kt. 

KOKIĄ INFORMACIJĄ REIKALINGA ATSKLEISTI DRAUDIMO BENDROVEI?

· asmens profesinę veiklą;

· užsiėmimą profesionaliu sportu bei dalyvavimą sporto varžybose;

· laisvalaikio veiklą (kalnų slidinėjimą, nardymą su specialia įranga, važiavimą motociklų, buriavimą, jodinėjimą, aviacinį sportą, alpinizmą ir pan.);

· sveikatos sutrikimus, lėtines ligas;

· informaciją apie buvusias traumas;

· stiprų poveikį turinčių vaistų.

KĄ DARYTI ĮVYKUS DRAUDIMINIAM ĮVYKIUI?

I Nedelsdami (ne vėliau kaip per 48 valandas) kreipkitės į gydymo įstaigą dėl būtinosios medicinos pagalbos suteikimo;

II Vykdykite visus gydytojo nurodymus;

III Iš gydymo įstaigos būtinai paimkite dokumentą - pažymą, kuriame būtų nurodyta nustatyta įvykio data, diagnozė, atlikti tyrimai, bei paskirtas gydymo būdas.

IV Apie draudiminį įvykį nedelsiant praneškite draudikui ir pateikite prašymą išmokėti draudimo išmoką bei visus turimus įvykį patvirtinančius dokumentus.

Ginčus nagrinėjančios institucijos

Ginčus nagrinėjančios institucijos

Teisės aktai

Teisės aktai, reglamentuojantys gyvybės draudimo teisinius santykius

Pavyzdinė pretenzijos forma

Pavyzdinė pretenzijos draudimo kompanijai forma

Draudimo kompanijų sąrašas
Draudimo sutartys, sudaromos elektroninėmis ryšio priemonėmis
<< Atgal