Ar taikomas transporto priemonės civilinės atsakomybės draudimas, kai žalą kitai transporto priemonei padaro keleivis? | Draudi
<< Atgal

2016.12.08.

Ar taikomas transporto priemonės civilinės atsakomybės draudimas, kai žalą kitai transporto priemonei padaro keleivis?

Lietuvos banke buvo nagrinėta situacija, kai keleivis, lipdamas iš automobilio atidarė dureles ir jomis kliudė pro šalį važiuojantį automobilį. Draudikas tokį įvykį pripažino nedraudžiamuoju, kadangi automobilio keleivis pagal TPVCAPDĮ nėra laikomas transporto priemonės valdytoju. Tokį savo sprendimą draudikas motyvavo tuo, kad pagal TPVCAPDĮ yra draudžiama tik transporto priemonės valdytojo (asmens, kuris valdo, t. y. vairuoja, transporto priemonę) civilinė atsakomybė ir šis draudimas neapima transporto priemonės keleivių civilinės atsakomybės.

Lietuvos bankas pažymėjo, kad pagal TPVCAPDĮ 3 str. 2 d., transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartimi apdraudžiama draudimo sutartyje ir (ar) draudimo liudijime nurodytą transporto priemonę naudojančių valdytojų civilinė atsakomybė dėl žalos padarymo. Todėl draudiko atsakomybė išmokėti draudimo išmoką dėl transporto priemonės keleivio žalos nekyla. Tokiu būdu nukentėjęs asmuo gali reikalauti žalos atlyginimo tiesiogiai iš įvykio kaltininko – keleivio.

Šios svetainės turinys – išimtinė Draudėjų asociacijos nuosavybė, ginama tarptautines nuosavybės teises reglamentuojančių Lietuvos ir tarptautinių teisės aktų nuostatų. Svetainėse www.draudi.lt pateikiamą informaciją (duomenis) galima naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur tik pateikus nuorodą į informacijos (duomenų) šaltinį.

Pabrėžiame, kad ši informacija nėra ir negali būti laikomi teisine konsultacija ar išvada. Teisinė konsultacija ar išvada gali būti pateikiama tik išsamiai išanalizavus visas konkrečios situacijos faktines bei teisines aplinkybes.

<< Atgal