Ginčus nagrinėjančios institucijos | Draudi
<< Atgal

Ginčus nagrinėjančios institucijos

Lietuvos bankas

Tel.: (8 5) 268 0029, 2680 804
Faks.: (8 5) 268 0038
El. paštas info@lb.lt
Adresas  korespondencijai: 
Totorių g. 4, LT-01121 Vilnius
Asmenų prašymai priimami ir Bendrųjų paslaugų skyriuje, Totorių g. 4, Vilnius
Nemokama informacinė telefono linija  8 800 50 500

Vartotojų ginčų su finansų rinkos dalyviais tvarką Lietuvos banke nustato Vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų neteisminio sprendimo procedūros Lietuvos banke taisyklės, patvirtintos 2016 m. sausio 28 d. Lietuvos banko valdybos nutarimu Nr. 03-11 Dėl „Dėl Lietuvos banko valdybos 2012 m. sausio 26 d. nutarimo Nr. 03-23 „Dėl vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo".
Lietuvos bankas nagrinėja vartotojų ir draudimo, finansinių paslaugų, papildomų investicinių paslaugų teikėjų ir (arba) tarpusavio skolinimo platformos operatorių ginčus, kylančius iš finansinių, papildomų investicinių paslaugų teikimo ir (arba) tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus vykdomos veiklos, taip pat iš draudimo paslaugų sutarties arba susijusius su ja, jeigu šiai sutarčiai taikytina Lietuvos Respublikos teisė.
Lietuvos bankas taip pat nagrinėja vartotojų – Lietuvoje įsteigtų kolektyvinio investavimo subjektų, pensijų fondų dalyvių – ir šių subjektų ar fondų valdytojų ginčus, kylančius iš dalyvavimo atitinkamame subjekte arba fonde santykių, taip pat investuotojų ir emitentų, savo jėgomis vykdančių pirminę vertybinių popierių emisiją, ginčus, kylančius iš vertybinių popierių platinimo santykių. 
Lietuvos bankas vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčus nagrinėja neatlygintinai.
Lietuvos banko sprendimai yra rekomendacinio pobūdžio.
Daugiau informacijos: www.lb.lt

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

Tel. (8 5) 262 675
Faks. (8 5) 279 1466
El. p. tarnyba@vvtat.lt
Adresas  korespondencijai: 
Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba vertina ar draudimo sutarčių sąlygos yra nesąžiningos. Vartotojas turi teisę tiek teismo, tiek ne teismo tvarka reikalauti pripažinti negaliojančiomis vartojimo sutarties nesąžiningas sąlygas. Vartojimo sutartimi laikoma bet kuri verslininko ir vartotojo sudaryta sutartis. Nesąžiningomis laikomos vartojimo sutarčių sąlygos, kurios šalių nebuvo individualiai aptartos ir kuriomis dėl sąžiningumo reikalavimo pažeidimo iš esmės pažeidžiama šalių teisių ir pareigų pusiausvyra vartotojo nenaudai. Individualiai neaptartomis laikomos sąlygos, kurių parengimui negalėjo daryti įtakos vartotojas, ypač jeigu tokios sąlygos nustatytos iš anksto pardavėjo ar paslaugų teikėjo parengtoje standartinėje sutartyje. Klausimus dėl vartojimo sąlygų nesąžiningumo nagrinėja Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba.

Lietuvos Respublikos teismai

Ieškiniai dėl vartojimo sutarčių (tuo atveju, jeigu draudėjas yra fizinis asmuo) gali būti pareiškiamas pagal vartotojo gyvenamąją vietą.
http://www.teismai.lt/

Šios svetainės turinys – išimtinė Draudėjų asociacijos nuosavybė, ginama tarptautines nuosavybės teises reglamentuojančių Lietuvos ir tarptautinių teisės aktų nuostatų. Svetainėse www.draudi.lt pateikiamą informaciją (duomenis) galima naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur tik pateikus nuorodą į informacijos (duomenų) šaltinį.

Pabrėžiame, kad ši informacija nėra ir negali būti laikomi teisine konsultacija ar išvada. Teisinė konsultacija ar išvada gali būti pateikiama tik išsamiai išanalizavus visas konkrečios situacijos faktines bei teisines aplinkybes.

<< Atgal