Kaip turėtų būti vertinama nepriklausomo turto vertintojo ataskaita dėl transporto priemonės sugadinimų? | Draudi
<< Atgal

2016.12.08.

Kaip turėtų būti vertinama nepriklausomo turto vertintojo ataskaita dėl transporto priemonės sugadinimų?

Lietuvos bankas nagrinėjo situaciją, kai vartotojas po draudiko eksperto atliktos išoriškai matomų automobilio sugadinimų apžiūros draudikui pateikė nepriklausomo turto vertintojo ataskaitą, kurioje buvo nurodytos papildomų transporto priemonės sugadinimų remonto išlaidos.

Lietuvos bankas, nagrinėdamas šią situaciją, pažymėjo, kad pagal turto vertinimą reglamentuojančius teisės aktus turto vertinimas – tai nešališkai transporto priemonės vertės apskaičiavimas, apimantis jos aprašymą, vertintojo nuomonę apie jos būklę bei tinkamumą naudoti bei tikėtiną piniginę vertę rinkoje, tačiau toks turto vertintojas nevertina eismo įvykio aplinkybių ir vertinamos transporto priemonės sugadinimo tarpusavio ryšio. Tuo tarpu transporto priemonės sugadinimo ryšį su eismo įvykio aplinkybėmis nustato draudikas.

Tačiau kartu pažymėtina, kad siekiant nustatyti tikslų nuostolio dydį, pagrįsta atsižvelgti į turto vertinimo ataskaitoje nurodytas su eismo įvykiu susijusio sugadinimo remonto išlaidas, nes turto vertinimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatos iš esmės nustato būtinų remonto išlaidų skaičiavimo pagal vidutinius remonto įkainius sąlygas. Be to, vartotojui pateikus įrodymus, patvirtinančius, kad už išmokėtą draudimo išmoką, nebuvo galima atkurti iki eismo įvykio buvusios transporto priemonės būklės, draudikas privalėtų atlyginti vartotojo nuostolius, viršijančius išmokėtos draudimo išmokos dydį.

Šios svetainės turinys – išimtinė Draudėjų asociacijos nuosavybė, ginama tarptautines nuosavybės teises reglamentuojančių Lietuvos ir tarptautinių teisės aktų nuostatų. Svetainėse www.draudi.lt pateikiamą informaciją (duomenis) galima naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur tik pateikus nuorodą į informacijos (duomenų) šaltinį.

Pabrėžiame, kad ši informacija nėra ir negali būti laikomi teisine konsultacija ar išvada. Teisinė konsultacija ar išvada gali būti pateikiama tik išsamiai išanalizavus visas konkrečios situacijos faktines bei teisines aplinkybes.

<< Atgal