Kokie yra esminiai nedraudiminiai įvykiai turto draudimui? | Draudi
<< Atgal

2017.12.13.

Kokie yra esminiai nedraudiminiai įvykiai turto draudimui?

  • Force majeure – nenugalima jėga. Karo veiksmai, vidaus neramumai, politinės rizikos, riaušių, streiko, teroro, lokauto, radiacijos, branduolinės rizikos, ugnikalnio išsiveržimo atvejais. 
  • Natūralūs lėtiniai procesai, senėjimas. Draudimas negalios sugadintam turtui dėl natūralių procesų kaip korozija, rūdijimas, puvimas, nusidėvėjimas, kondensacija, pelėsis, vibracija, pastato sėdimas. 
  • Aplaidus ar nusikalstamas draudėjo ar jo šeimos narių elgesys. Didelis aplaidumas, saugos instrukcijų nesilaikymas, atsiradus žalai draudėjui esant apsvaigusiam nuo alkoholio ar kitų svaigiųjų medžiagų, specialiai sukeltas draudiminis įvykis ir pan. Taip pat draudimas negalioja žalai, atsiradusiai daiktams, kurie buvo laikomi lauke, kai tam jie neskirti. 
  • Esant pernelyg menkai gamtos stichijai, kad būtų padaryta žala.
  • Žala už kurią tiesiogiai atsakingos kitos įstaigos.
  • Vagystės atveju draudimas negalios, jeigu nėra akivaizdžių įsilaužimo ženklų. Taip pat, jeigu buvo įsibrauta su pavogtu ar padirbtu raktu, jeigu draudėjas dar iki įvykio nebuvo užregistravęs policijai raktų pametimo fakto.

Šios svetainės turinys – išimtinė Draudėjų asociacijos nuosavybė, ginama tarptautines nuosavybės teises reglamentuojančių Lietuvos ir tarptautinių teisės aktų nuostatų. Svetainėse www.draudi.lt pateikiamą informaciją (duomenis) galima naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur tik pateikus nuorodą į informacijos (duomenų) šaltinį.

Pabrėžiame, kad ši informacija nėra ir negali būti laikomi teisine konsultacija ar išvada. Teisinė konsultacija ar išvada gali būti pateikiama tik išsamiai išanalizavus visas konkrečios situacijos faktines bei teisines aplinkybes.

<< Atgal