Sudarant draudimo sutartį su kokiomis sąlygomis draudėjas turi būti tinkamai supažindintas? | Draudi
<< Atgal

2017.12.27.

Sudarant draudimo sutartį su kokiomis sąlygomis draudėjas turi būti tinkamai supažindintas?

Ši pareiga kyla draudimo bendrovės darbuotojui, o jeigu draudimo bendrovė veikia per atstovą – draudimo bendrovės atstovui, pavyzdžiui, draudimo brokeriui. 

  1. Aplinkybės kurios gali turėti esminės įtakos draudiminio įvykio atsitikimo tikimybei ir šio įvykio galimų nuostolių dydžiui (draudimo rizikai);
  2. Sąlygos, nurodytos konkrečios draudimo rūšies taisyklėse. 
  3. Iš draudimo sutarties kylančių ar su ja susijusių ginčų sprendimo tvarka; 
  4. Draudiko elgesys, kai draudėjas pažeidžia draudimo sutarties sąlygas;
  5. Galimi draudimo rizikos padidėjimo atvejai;
  6. Konkreti draudimo kaina, į kurią įskaičiuoti visi privalomi mokesčiai, taip pat informacija apie galimas papildomas išlaidas / paslaugas ir jų įkainius;
  7. Sutarties atsisakymo / nutraukimo galimybės, šios teisės įgyvendinimo tvarka, terminai, forma. Jei tokios galimybės nėra, tai turi būti aiškiai nurodyta sutartyje;
  8. Sutarties galiojimo terminas;
  9. Kita privaloma informacija, atsižvelgiant į konkrečią draudimo rūšį.

Jeigu draudimo bendrovė neįvykdo pareigos supažindinti asmenį su draudimo taisyklėmis, standartinės draudimo sutarties sąlygos neįgyja teisinės galios ir draudimo sutarčiai privalomos tik įprastinės draudimo sutarties sąlygos, dėl kurių taikymo asmuo išreiškė savo valią sudarydamas draudimo sutartį.

Šios svetainės turinys – išimtinė Draudėjų asociacijos nuosavybė, ginama tarptautines nuosavybės teises reglamentuojančių Lietuvos ir tarptautinių teisės aktų nuostatų. Svetainėse www.draudi.lt pateikiamą informaciją (duomenis) galima naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur tik pateikus nuorodą į informacijos (duomenų) šaltinį.

Pabrėžiame, kad ši informacija nėra ir negali būti laikomi teisine konsultacija ar išvada. Teisinė konsultacija ar išvada gali būti pateikiama tik išsamiai išanalizavus visas konkrečios situacijos faktines bei teisines aplinkybes.

<< Atgal